Inicio -> Servicis municipals -> Transparència -> Corporació i Alts Càrrecs

Corporació i Alts Càrrecs

Tornar Imprimir

Retribucions Integres Alts Càrrecs

Retribucions íntegres anuals, incloses les indemnitzacions percebudes en ocasió del cessament o acomiadament, o per residència o anàloga, pels alts càrrecs i màxims responsables de la resta d'entitats.

Funcions Alts Càrrecs

Funcions atribuïdes per raó del seu càrrec o funció, trajectòria professional, els títols acadèmics i acreditacions del seu currículum.

Registre Obsequis

Registre dels obsequis rebuts per raó del càrrec, descripció, persona o entitat que els va realitzar, la data i el destí donat als mateixos.

Declaració Béns

Declaració de béns, activitats i drets patrimonials.

Viatges fora de la Comunitat Valenciana

Viatges i desplaçaments fora de la Comunitat Valenciana realitzats en l'exercici de la seua funció, indicant l'objecte, la data i el seu cost total, incloent dietes i altres gastos de representació.

Autoritzacions Activitat Privada

Resolucions d'autorització de l'exercici d'activitat privada alts càrrecs.


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es