Inicio -> Servicis municipals -> Transparència -> Contractacions i Subvencions

Contractacions i Subvencions

Tornar Imprimir

Contractes

Tots els contractes i els seus prorrogues amb indicació de l'objecte, tipus, duració, import de licitació i d'adjudicació, procediment utilitzat.

Subvencions, i Ajudes Públiques

Subvencions, i ajudes públiques concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i entitats beneficiàries.

Convenis

Convenis subscrits, el seu text íntegre, objecte, parts firmants, duració, obligacions, econòmiques o de qualsevol índole.

Dades estadístiques contractes

Dades estadístics sobre el percentatge, en volum pressupostari, de contractes adjudicats a través de cada un dels tipus de procediments.


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es