Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals

3.1. Sol·licitud d'inscripció en Tallers d'Informàtica

Tornar Imprimir

Descripció

Davant de la nova societat introduïda totalment en les noves tecnologies i detectant en els usuaris que acudixen diàriament a l'ADL la necessitat aprenentatge, l'Ajuntament de Benifaió oferix als seus ciutadans cursos d'informàtica gratuïts a través del Programa "Informàtica per a tots".

Qui el pot sol·licitar?

Els tallers estan dirigits als ciutadans amb edats compreses entre els 16 i 65 anys.

Requisits

Estar inscrit en el seu corresponent centre SERVEF d'ocupació.

Documentació a aportar

Si l'interessat NO està inscrit en la Borsa d'Ocupació Municipal, ha d'aportar la documentació següent:

 Fotocòpia DNI /NIE
 Fotocòpia targeta SERVEF actualitzada (DARDE)

On sol·licitar-lo?

Agència de Desenvolupament Local de Benifaió - ADL

Horari

De 9:00 h. a 14:00 h. , de lunes a viernes

Contacte

Agència de Desenvolupament Local
C/ Santa Bàrbara, 42 planta 1
Telèfon 962 03 20 57 / Fax: 962 03 20 44
Correu electrònic: adl@benifaio.es

Termini de tramitació

El termini de tramitació és de 0 - Inmediat -

Preu i forma de pagament

Servici gratuït

Normativa

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal

Qui tramita la sol·licitud?

Agencia Desarrollo Local (ADL)

Més informació

1.- Els tallers així com la seua programació s'elaboraran mensualment i es realitzaran al llarg de l'any, en funció dels projectes i subvencions concedides.

2.- El termini per a la matriculació es realitzarà durant els dies 1 al 30/31 del mes anterior a la data d'inici dels tallers programats.

3.- La programació mensual dels tallers, s'anunciarà a través del tauler d'anuncis de l'ADL i la web de l'Ajuntament.

4.- Les matrícules es realitzaran de forma presencial en l'ADL, de 9'00 a 14'00 h., per rigorós orde d'inscripció. Per a això, l'interessat ha d'aportar en el moment de formalitzar la matricula fotocòpia del seu DNI, fotocòpia del DARDE actualitzat, facilitar els seus dades de contacte i firmar l'imprés normalitzat. Si l'interessat/da ja està inscrit en la borsa d'ocupació de l'ADL, no cal que aporte fotocòpia del DNI ni del seu DARDE.

5.- Hi haurà un màxim de 15 alumnes per taller, així com un número mínim de 7 alumnes. Si no s'arriba a este número, el taller no es durà a terme.

6.- Quan un alumne no assistisca el primer dia del taller, ni justifique la seua absència, se substituirà pel que corresponga de la llista d'espera.

7.- Quan un alumne falte més del 25% de l'horari total de docència sense cap justificació, no s'entregarà el títol acreditatiu i no podrà realitzar formació en l'ADL durant l'exercici vigent.

8.- No s'acceptaran inscripcions d'aquells alumnes que havent participat en convocatòries anteriors manifesten el seu interés a matricular-se novament, en el mateix taller i nivell, independentment que queden vacants, i sempre que l'alumne haja obtingut la certificació acreditativa d'APTE.

9.- No s'accepten reserva de places telefònicament.

Et pot interessar...

banner inforatge
Portal Transparència
Carpeta Ciutadana
enllç calendari fiscal
Agenda Cultural
Banner Validacio Documents Electronics
Enlace Agricultura
Bústia ciutadana
enlace festivitats locals

Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es