Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Transparència -> Corporació i Alts Càrrecs

Retribucions Integres Alts Càrrecs

Tornar Imprimir

L'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2015, va prendre l'acord següent:

"PRIMERO. Reconéixer la dedicació exclusiva a l'Alcaldessa SRA Marta Ortiz Martínez, amb efectes de la seua presa de possessió el dia 13 de juny de 2015, assenyalant-se la retribució a percebre per ella de 2.500 euros brutos/mensuales amb un total de 14 mensualitats (1.842,58 euros netos/mensuales) i les restants inherents a l'exercici del seu càrrec en este règim de dedicació, segons la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat vigent.

SEGON. Acordar que la mencionada retribució s'actualitze en aplicació de les successives Lleis de Pressupostos Generals de l'Estado."

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es