Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Serveis i procediments

03.01.09-Tramit llicència obra menor

Tornar Imprimir

Descripció

Les obres d'escassa entitat constructiva i senzillesa técnica i económica i que no afecten a la façana, a la coberta o a l'estructura de les construccions i no produisquen ampliació de la superficie construida. Consisteixen en xicotetes obres de simple reparació, decoració, ornato o tancament que no precisen de projecte técnic, i a la vegada no superen els 24.000€ de pressupost d'execució material.

Qui el pot sol·licitar?

Persona física o jurídica.

Documentació a aportar

- Pressupost d'obra firmada pel constructor.
- Fotocopia de l'impost d'activitats económiques del constructor (IAE)
- Justificant de l'ingrés dels tributs aplicables, segons les ordenançes fiscals.

On sol·licitar-lo?

Registre d¿entrada

Horari

9 a 14 hores.

Termini de tramitació

El termini de tramitació és de 30 Dies

Preu i forma de pagament

Estarà subjecta al pagament de l'impost de construccions, instal·lacions i obra (ICIO) establit en l'Ordenança Fiscal Municipal vigent (BOP 16/10/2007).Per a aquelles construccions, instal·lacions i obres, la base imposable de les quals siga igual o inferior a 100.000 €: 3,00 per cent.

Normativa

- Normas Subsidiarias aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo, en sesión de 14 de mayo de 1991, posteriores modificaciones y normativa del planeamiento de desarrollo.
- Legislación urbanística, de ordenación de la edificación y sectorial en función del uso y ubicación de la edificación.
- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV).
- Decreto 67/2006, de 19 de mayo del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU).
- Ley 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación

Qui tramita la sol·licitud?

Depertamento Tecnico (Urbanismo)

Descàrrega d´arxius

Descargar archivo

03.01.09- Instancia llicència obra menor
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Valenciano

Et pot interessar...

banner inforatge
Portal Transparència
Carpeta Ciutadana
enllç calendari fiscal
Agenda Cultural
Banner Validacio Documents Electronics
Enlace Agricultura
Bústia ciutadana
enlace festivitats locals

Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es