Ayuntamiento de Benifaiˇ

Inicio -> TrÓmits i gestions -> TrÓmits

Pagament ajornat o fraccionat

Tornar Imprimir

Descripció

Obtindre l'ajornament o el fraccionament del pagament de deutes tributaris i altres ingressos de dret p˙blic.

Qui el pot sol·licitar?

Els obligats al pagament dels deutes.

Com realitzar el tràmit?

- Sol-licitud de l'interessat formulada presencialment en la oficina de Recaptacio (1 planta).
- Firma de la compareixenša, formulari de domiciliaciˇ i comunicaciˇ de les condicions de l'ajornament/fraccionament de pagament. En el cas que l'ajornament/fraccionament no s'aprove en eixos termes, el sol-licitant rebrÓ la corresponent notificaciˇ.
- Pagament per domiciliaciˇ dels terminis resultants.


Quan sol.licitar-ho

En qualsevol moment anterior a la notificaciˇ de l'acord d'alienaciˇ dels bÚns embargats, si Ús el cas

Requisits

- Import mÝnim ajornable: 350,00 euros de principal per quota liquidada.
Les quotes resultants es pagaran per mitjÓ de la seua domiciliaciˇ bancÓria en el compte corrent que es designe per l'interessat.

- Compte obert en una entitat financera per a domiciliar el pagament.
El pagament podrÓ domiciliar-se en compte bancari que no siga de titularitat de l'obligat, sempre que s'acredite que el titular del dit compte autoritza la domiciliaciˇ.

-áGarantia, en el cas de deutes que, en el seu conjunt, excedisquen de 6.000 euros.

Documentació a aportar

Documentaciˇ a presentar
En les Oficines de Gestiˇ TributÓria Integral:

-áDocument d'identitat de l'obligat al pagament, en el cas que ho sol┐licite el mateix.
- En cas de representant o autoritzat, l'escriptura de poders o autoritzaciˇ firmada per autoritzant i autoritzat, la c˛pia del document d'identitat de l'obligat al pagament i el document d'identitat i domicili de comunicaciˇ del representant o autoritzat.
- Dades del compte de domiciliaciˇ (amb els 20 dÝgits). Si el compte no Ús titularitat del sol-licitant o de l'obligat al pagament, l'autoritzaciˇ del titular per a domiciliar el pagament en eixe compte i la c˛pia del document d'identitat d'eixe tercer.
- Garanties. Queden dispensades de l'obligaciˇ d'aportar garantia amb motiu de la sol-licitud d'ajornament o fraccionament, els deutes que en el seu conjunt no excedisquen de 6.000 euros, excepte els dŔbits de taxes per retirada de vehicles de la via p˙blica, que requeriran garantia en tot cas.

On sol·licitar-lo?

Registre d'entrada

Horari

De dillins a divendres de 9 a 14 hores

Contacte

Oficina de Recaptacio (1 planta)

Termini de tramitació

El termini de tramitació és de 0 - Inmediat -

Normativa

- Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptaciˇ.
- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General TributÓria.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de marš, que aprova el Text Refˇs de la Llei Reguladora de les Hisendes locals

Qui tramita la sol·licitud?

Recaudaciˇn

Descàrrega d´arxius

Descargar archivo

6.03.07-InstÓncia AJORNAMENT FRAC.
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Valenciano


Ajuntament de Benifaiˇ
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (Espa˝a)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electr˛nic: oficina.virtual@benifaio.es