Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Tràmits i gestions -> Tràmits

2.2. Actualització demanda Borsa d'Ocupació Municipal

Tornar Imprimir

Descripció

Actualització de les dades curriculars de qualsevol ciutadà que estiga inscrit en la Borsa d'Ocupació Municipal de l'ADL.

Qui el pot sol·licitar?

Les persones inscrites en la Borsa d'Ocupació Municipal de l'Agència de Desenvolupament Local

Requisits

Identificació de l'usuari a través del seu DNI / NIE

Documentació a aportar

Si l'usuari fa més d'un any que no passa revisió, junt amb la fitxa d'inscripció normalitzada que és facilita en les dependències de l'Agència de Desenvolupament Local, l'interessat ha d'aportar els documents següents:

 Fotocòpia DNI /NIE
 Fotocòpia targeta SERVEF actualitzada (DARDE)
 Currículum Vitae actualitzat
 Fotocòpia Certificat de Minusvalidessa, si és el cas
 Acreditació de la titulació i/o cursos de formació especificats en el seu Currículum Vitae
 Acreditació de l'experiencia laboral ( informe vida laboral)

I sol·licitar cita prèvia per a la realització d'una entrevista en profunditat.

Si l'usuari fa menys d'un any que hi ha passat revisió, és realitzarà la comprovació de les dades que consten en la nostra base de dades, i l'interessat podrà afegir o modificar els seus dades. En cas d'afegir formació i/o experiència laboral, aportarà:

 Currículum Vitae actualitzat
 Fotocòpia Certificat de Minusvalidessa, si és el cas
 Acreditació de la titulació i/o cursos de formació especificats en el seu Currículum Vitae
 Acreditació de l'experiencia laboral (informe vida laboral)

On sol·licitar-lo?

Agència Desenvolupament Local de Benifaió - ADL

Horari

De 9:00 h. a 14:00 h. , de dilluns a divendres

Contacte

Agència de Desenvolupament Local
C/ Santa Bàrbara, 42 planta 1
Teléfon 962 03 20 57 / Fax: 962 03 20 44
Correu electrònic: adl@benifaio.es

Termini de tramitació

El termini de tramitació és de 0 - Inmediat -

Preu i forma de pagament

Servici gratüit

Normativa

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal

Qui tramita la sol·licitud?

Agencia Desarrollo Local (ADL)

Més informació

En el moment de realitzar este tràmit, és comprova que disposem de foto en la fitxa del demandant d'ocupació. En cas que no seguisca així, és procedirà a realitzar la foto des de recepció, i s'incorporarà en la seua demanda.

Per a mantindre la demanda activa, l'interessat ha de passar revisió en els mesos de FEBRER, JUNY i OCTUBRE de cada any. Per a això, pot fer-ho presencialment en els oficines de l'ADL o per telèfon. Si l'interessat no realitza la renovació, la seua inscripció passarà a ser demanda passiva. Si en el termini de dos anys el demandant no activa la seua demanda, és procedirà, d'ofici, a donar-donar-li de baixa definitiva de la bossa d'ocupació.


En qualsevol moment l'interessat pot sol·licitar l'actualització del seu currículum vitae, personant-se en els nostres dependències, ja que per a això, és necessari la seua acreditació.


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es